Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 "Ромашка" Синельниківської міської ради

 

Звіт керівника

 

 

 

 

Звіт 2018 р.

         Комунальний  заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1  «Ромашка» Синельниківської ради знаходиться у комунальній формі власності та підпорядковується відділу освіти Синельниківської ради. Заклад  функціонує з жовтня 1955 року.

    Юридична адреса: вул. Музична,71, м. Синельникове, обл. Дніпропетровська, 52500, тел. (05663) 4-22-33.

 Еmail: dnz1sin2012@gmail.com. 

    Адреса сайту : http://detcad1.klasna.com/

    Заклад забезпечує догляд за дітьми від 2 років до шести (семи) років, їх розвиток,  виховання і навчання відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту»,  Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти. Дошкільний заклад здійснює освітню діяль-ність відповідно до рішення Дніпропетровської регіональної  експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 23 червня 2011 року, протокол №146, свідоцтво про атестацію  № 039281,  дане свідоцтво діє строком до 05.08.2021 року. 

     Проектна потужність – 30 місць. Загальна кількість дітей в закладі – 51.Працює 2 різновікові групи: група раннього-молодшого віку та різновікова  дошкільна група.

     Мова виховання та навчання – українська.

Відповідно до Статуту та потреб громадян, заклад працює  п’ять днів на тиждень з 7.00 до 17.30, субота та неділя – вихідні дні.

2. Матеріально-технічна база навчального закладу

 

     Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Фінансові асигнування заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. 

    Дошкільний навчальний заклад розташований у пристосованому приміщенні, будівля ДНЗ прийнята в експлуатацію  у  жовтні 1955 року. Капітальний  ремонт був проведений  у 1967 році. Але незважаючи на вік та зношеність матеріально-технічних ресурсів,  разом з батьківською громадою та колективом працівників постійно працюємо над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані.

    Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає основну будівлю, допоміжні господарські споруди, газову топкову,  земельну ділянку в розмірі 0.14 га, комунікації, інвентар та обладнання. Санітарно-гігієнічні умови  ДНЗ  відповідають  вимогам чинного Санітарного регламенту та Державним санітарним правилам та нормам. Площа забудови закладу – 190.6 м2. Технічний стан задовільний. Заклад забезпечено природним та штучним освітленням,  централізованим водопостачанням і каналізацією, витяжною  вентиляцією, індивідуальним опаленням, пожежним обладнанням відповідно до санітарних правил і норм утримання ДНЗ. Починаючи з 2008 року по 2013 рік замінено на металопластикові  94 відсотків вікон. На протязі 2014-2016 років було проведено утеплення  основної частини будівлі. Температурний режим в навчальному закладі  відповідає санітарним вимогам. Контроль  за температурою повітря у приміщеннях закладу здійснюється за допомогою кімнатних термометрів, розміщених в кожному  окремому приміщенні. На протязі осінньо-зимового періоду поточного навчального року температура у приміщенні ДНЗ, навіть під час стійких морозів, не знижувалась нижче +190 С.

      Завдяки тісній співпраці  батьківської громади, працівників дошкільного закладу  на початок 2017 -2018 навчального року  було  проведено поточний ремонт приміщення ДНЗ, а саме: на харчоблоці, в коморі, групових приміщеннях та коридорах. Відремонтовано  приміщення топкової та пральної кімнати. Відремонтовані обидва павільйони,  побіловані та пофарбовані стіни. В обох групах зроблений поточний ремонт, а саме: наклеяні шпалери, пофарбовані панелі та ігрове обладнання. Розвивальний життєвий простір в групі раннього-молодшого віку доповнений меблями для організації сюжетно-рольових ігор «Магазин» та «Перукарня». В дошкільній групі  розвивальний життєвий простір доповнений куточком для організації експериментально-дослідницької діяльності. Поповнено  різноманітні іграшки для ігрових куточків груп, для оснащення  спортивних куточків придбано футбольні та волейбольні м’ячі та спортивні  ігри. Пофарбовані та відремонтовані споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. Багато  уваги було приділено естетичному озеле-ненню території ДНЗ та групових майданчиків, утворені  нові зелені куточ-ки. До початку літнього оздоровчого періоду в заклад  своєчасно приве-зений та замінений пісок.

   В дошкільному навчальному закладі 2 санвузла у групах. Санвузли відремонтовані і знаходяться в належному санітарному стані. В кінці березня поточного року в туалетній кімнаті дошкільної групи забилася каналізація. Після того, як розібрали дерев’яну підлогу, виявилося, що зовсім проржавіла труба опалення, необхідно було виключити опалення і злити воду з системи опалення. За вихідні дні оперативно були виконані всі ремонтні роботи, заклад продовжував  працювати.

     Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологіч-ний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, акустичної системи, комп’ютерної техніки).

       Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, на виконання листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", від 26.04.2011 №398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу", листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 "Щодо благодійних внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку, систематично буде розміщуватися інформація щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги на  нашому сайті.

      Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.

      На сьогоднішній день в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення дитячих меблів в групах,  ремонт асфальтового покриття та  доріжок, тротуару,  заміна 1старого вікна на металопластикове.

      Організація роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу здійснювалась на основі Закону України «Про охорону праці». Протягом року адміністрацією систематично здійснювався контроль за виконанням заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, організовувалося навчання працівників закладу з питань охорони праці згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, проводилися інструктажі, що відображено в журналах проведення інструктажів на робочому місці. На нарадах при завідувачу виносилися питання звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, охорони праці, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер. Випадків травматизму серед вихованців та співробітників під час навчально-виховного процесу та у побуті не було.

Кадрове забезпечення

       Дошкільний навчальний заклад №1 «Ромашка»  укомплектований педа-гогічними кадрами повністю: завідувач, 3 вихователі, музичний керівник. Вихователі мають неповну вищу освіту. Музичний керівник  в травні поточного року здобула  базову вищу дошкільну освіту в Бердянському державному педагогічному університеті. Всього в  закладі працює 14 співробітників.

     Адміністративний склад: завідувач дошкільного закладу Блошенко Олена Іванівна, освіта вища педагогічна, закінчила  Бердянський державний педагогічний інститут  у 1986 році за спеціальністю методист з дошкільного виховання, викладач дитячої психології та дошкільної педагогіки, стаж роботи 37 років,  стаж роботи на посаді 21 рік. 

        Всі педагоги  працюють на посаді більше 20 років, пройшли курсову пе-репідготовку у ДОІППО та атестовані на відповідність займаній посаді.

 

 Медичне обслуговування

    Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі здійснюється старшою медичною сестрою Кириченко І.В. (стаж роботи на посаді – 8 років, спеціаліст І категорії) під контролем сімейних лікарів та дитячої консультації Синельниківської ЦРЛ.  Діти зараховуються до ДНЗ із профілактичними щепленнями згідно з календарем щеплення, поглиблений огляд  проводився спеціалістами лікарні. Старша медична сестра кожного дня проводить огляд дітей у ранкові години. Проводиться антропометрія поквартально в дошкільній групі та щомісячна в  групі раннього віку, в оздоровчий період щомісячно у всіх групах.

       Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра ДНЗ Кириченко Ірина Вікторівна  (стаж роботи на посаді – 8 років, спеціаліст І категорії).

      У поточному році особлива увага в ДНЗ була приділена створенню умов для оздоровчої роботи та профілактиці захворюваності.        

    У ДНЗ застосовувалися наступні  заходи по оздоровленню дітей :

-режим провітрювання і кварцювання;

-вживання в їжу свіжих часнику, цибулі, лимонів;

-режим теплового комфорту у виборі одягу для перебування в групі, на заняттях з фізкультури і під час прогулянок.

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Питання  прове-дення оздоровчих заходів, попередження дитячого травматизму та забез-печення безпеки життєдіяльності,  проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях розглядалися на засіданнях педагогічної ради (листопад, травень), на семінарі-практикумі (січень), на консультаціях для вихователів (грудень, квітень), загальних батьківських зборах (жовтень, травень), виробничих нарадах (вересень, лютий, травень).    

Організація харчування вихованців

    Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження норм харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”  від 22 листопада 2005 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від  1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. №298/227,  відповідно до рішення сесії Синельниківської міської ради «Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців дошкільних навчальних закладів міста у 2016 році» від 02.03.2016 за № 56-5/УІІ та інших нормативних документів з цього питання.

   Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2017 року постачались ПАТ «Павлоградський хлібозавод», ПП Кришталь, ПП Зогаль, ООО «Крайт»,  які були визначені рішенням тендерного комітету.

      Харчоблок  дошкільного   навчального закладу  відповідно   до   проектної   місткості – 30 місць включає:

-         кухню (цех для варіння – 18.9 м2 ) ;

-         приміщення  для  зберігання   продуктів – 4.6 м2

-         холодильним обладнанням з термометрами  для контролю температурного режиму :

·        «Дніпро» - 1 шт. – на харчоблоці;

·        «Донбас» - 2 шт. – у приміщенні для зберігання продуктів.

    Харчоблок   забезпечений  достатньою  кількістю холодної і гарячої  про-точної  води. Працівник  харчоблоку  забезпечений   спеціальним одя-гом(халати, фартухи, хустки, ковпаки, тощо).

Харчоблок  обладнаний:

-         електрична  плита – 4 комфорки – 1 шт.;

-         електрична  плита – 2 комфорки – 1 шт.;

-         електроводонагрівач  для води – 1 шт.;

-         електродуховка – 1 шт ;

-         електром’ясорубка – 1 шт.;

-         електром’ясорубка з овочерізкою – 1 шт.;

-         3 стола  для обробки  продуктів харчування. Виробничі  столи   покриті   алюмінієм та  промарковані відповідно  до вимог;

-         системою доочистки води;

-         електрична  система вентиляції;

-         шафа – 1 шт.

-         посудом  різного  розміру  і призначення, з відповідним маркуванням.

Все технологічне та холодильне обладнання знаходиться у справному стані.

      На посаді кухаря працює Марченко Ірина Яківна (освіта неповна вища, 4 розряд, стаж роботи на посаді в ДНЗ – 20 років). Згідно штатного розпису потрібно  1 ставка кухаря та 0.5 ставки підсобного робітника. Фактично маємо 1 ставку кухаря та 0.1 ставки підсобного робітника. В закладі встановлено триразовий режим харчування.

      Харчування дітей пільгового контингенту вихованців профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. Дошкільний заклад відвідувало  4 дітини таких пільгових кате­горій:

 

 

Діти з малозабезпечених сімей (кількість/%)

-

Діти з багатодітних родин (кількість/%)

3/6%

Діти  пільгових категорій сімей (учасники АТО)

1/2%

 

       Протягом зазначеного терміну спеціалістами Центру лабораторних досліджень перевірялась робота дошкільного навчального закладу. Порушень у дотриманні санітарно-гігієнічних вимог під час організації харчування дітей у приписах не зафіксовано.

Протягом навчального року здійснювався постійний контроль за якістю харчування, за організацією харчування в групах, за дотриманням вимог до постачання, безпеки, якості, умов зберігання і реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини, за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв. Також щомісячно завідуючою  спільно зі старшою медичною сестрою проводився аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

      Аналіз виконання норм харчування за І квартал 2018  року показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (м'ясо -  93/98, риба -60/77, масло вершкове -  99/100, молоко -34/36, сир м’який - 39/39).

Порівняльна таблиця виконання добових норм харчування

дітей в ДНЗ у І кварталі 2018 року

 

Найме-нування продуктів харчуван-ня

Місяць

Загальний відсоток

 

 

 

 

 

 

січень

лютий

березень

Хліб

106/104

84/83

86/89

92/92

Крупи

116/113

113/112

113/112

114/112

Картопля

77/81

77/73

61/60

71/71

Овочі

55/63

46/42

33/46

45/50

Фрукти сухі

1/1

40/40

100/100

47/47

Конд.вир.

1/1

53/36

60/80

38/39

Цукор

100/100

91/88

100/100

97/96

Масло вершкове

108/105

100/100

91/95

99.7/100

Олія

83/89

78/64

67/89

76/81

Яйця

100/100

100/100

100/100

100/100

Молоко

23/30

40/34

40/44

34/36

Сир мякий

10/10

40/40

68/68

39/39

Сир тверд

66/80

80/56

100/100

82/79

Сметана

60/90

-

60/90

40/60

М'ясо

133/128

80/73

66/93

93/98

Риба

50/60

85/87

45/80

60/76

Борошно

20/36

60/57

40/60

40/40

Загаль-ний відсоток

58/61

60/56

72/82

63/66

 

Сформованість культурно-гігієнічних навичок

дітей під час організації харчування

     Виховання культурно-гігієнічних навичок проходить на позитивному емоціональному фоні. Робота ведеться систематично в повсякденному житті, проводяться бесіди під час відповідних занять на валеологічні теми, використовується у навчально-виховному процесі художнє слово, народ-ний фольклор (потішки, примовки) для створення позитивних емоцій в дітей у процесі засвоєння певних культурно-гігієнічних навичок. Діти знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують прави-ла культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. У дошкільних групах середнього та старшого дошкільного віку є куточки чергових. Чергові самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі.

 Навчально-виховна робота

     Працюючи  на ІІІ етапі обласної проблеми  «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» вбачає одними з основних завдань своєї роботи:

1.              Продовжувати поглиблену роботу з розвитку в дошкільників моральних і духовних компетенцій, необхідних для успішної соціалізації підростаючої особистості дитини через ознайомлення з народними та календарними святами, на основі української історичної спадщини, культури рідного краю.

2.           Продовжувати формування сталих світоглядних орієнтирів, збагачення первинного економічного досвіду дітей дошкільного віку  засобами колективних форм взаємодії.

3.           Розвиток творчого потенціалу педагога. Творча взаємодія з педагогами по формуванню творчого колективу однодумців.

4.           Взаємодіяти  з  батьками  вихованців щодо створення позитивного іміджу дошкільного навчального закладу, підвищуючи їх компетентність у питаннях розвитку та виховання дітей.

        Мета нашої практичної роботи з дітьми: Формування  різнобічно розвиненої, соціально адаптованої,  духовно багатої,  патріотично та оптимістично налаштованої особистості засобами інтегрованої освітньої діяльності.

       Очікувані результати: створення комфортного здоров’язберігаючого та розвивального життєвого простору в ДНЗ, в якому кожен учасник педагогічного процесу може реалізовувати свої можливості: зберігати своє здоров’я, займатися фізкультурою і спортом, вивчати рідний край, розвивати індивідуальні здібності, нахили, інтелект, самостійність, реалізовувати свою соціальну та громадянську  активність і професійну майстерність, підвищувати цінність і конкурентоспроможність педагогічної праці на шляху до впровадження  державних  стандартів освіти.

      Пріоритетним  напрямком ДНЗ у 2017-2018 навчальному році було визначено патріотичне виховання дошкільнят  як одна з важливих умов формування соціальної компетентності особистості.

    На протязі 2017-2018 навчального року дошкільний навчальний заклад працював за Програмою  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», парціальною програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»; парціальною  програмою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» ; парціальною  програмою з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у

 світі дорожнього руху».

        Поставлена проблема розглядалася нами як інтегрована система. Тому навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на забезпечення балансу всіх напрямів розвитку дітей дошкільного віку: фізичного, соціально-морального, пізнавального, мовленнєвого, художньо- естетичного та креативного.

         Фізичний розвиток:

        Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я - одне з найважли-віших завдань ДНЗ. Одним найважливішим чинником зміцнення і збереження здоров’я дітей є додержання оптимального температурного режиму у приміщенні. Так, завдяки проведеним роботам по утепленню будівлі ДНЗ,  не зважаючи на досить холодну зиму, в групових приміщеннях утримувалася температура від 19о С та вище.

 

 

 

Відвідуваність  2017-2018 навчальний рік

 

Місяць

Дні

Всього по списку група ран-нього віку

Дітодні

%

Всього по списку  дош-кіль-на

гру-па

Дітодні

%

ВЕРЕСЕНЬ

22

7/15

110

218

14.9

99.3%

  24

364

18.1

120%

ЖОВТЕНЬ

21

8/15

84

192

13.1

87.6%

24

353

20.5

136%

ЛИСТОПАД

22

8/15

107

220

14.8

99%

   24

412

18.7

125 %

ГРУДЕНЬ

20

8/15

112

202

15.7

104 %

   24

343

17.1

114 %

СІЧЕНЬ

21

9/13

88

178

12.7

84%

24

247

11.7

78%

ЛЮТИЙ

20

9/13

98

219

15.8

105%

   24

336

16.8

112%

БЕРЕЗЕНЬ

20

9/13

122

208

16.5

110%

   24

318

15.9

106%

КВІТЕНЬ

21

9/13

106

193

14.2

95%

  24

287

13.7

91%

ТРАВЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

14.7

98%

 

 

16.56

110%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захворюваність

дітей  на протязі  2017-2018  року   

Місяць

Пропущено 1 дитиною групи раннього віку

Пропущено 1 дитиною  дошкільної групи

Всього по списку

Всього випадків

К-ть днів по

хворобі

К-ть днів на 1 дитину

Всього по

списку

Всього випадків

К-ть днів по хворо-бі

К-ть днів на 1 дитину

ВЕРЕСЕНЬ

9

 

3

14

1.55

37

      12

65

1.75

ЖОВТЕНЬ

9

5

32

3.55

37

11

55

1.48

ЛИСТОПАД

9

3

25

2.77

37

5

25

0.67

ГРУДЕНЬ

9

1

10

1.11

37

7

35

0.94

СІЧЕНЬ

9

 

3

20

2.22

37

17

87

2.35

ЛЮТИЙ

9

3

34

3.77

37

3

30

0.81

БЕРЕЗЕНЬ

9

2

10

1.11

37

2

19

0.51

КВІТЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

2.07

 

 

316

1.21

 

 

 

 

 

Порівняльна характеристика

відвідуваності  дітьми ДНЗ №1 за рік  з 2014 по 2017 р.р.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В садочку створені необхідні умови, що сприяють забезпеченню загального комфорту та оптимального рухового режиму. Діти отримують задоволення, насолоду від участі в руховій діяльності: без зайвого шуму і нервозності через «заорганізованість» навчально - виховного процесу, з раціональним чергуванням розумового навантаження та фізичних вправ. У руховій діяльності малюки пізнавали навколишній світ і самих себе, розвивали своє тіло і пристосовувалися до умов довкілля. Малі форми активного відпочинку (фізкультхвилинка, фізкультпауза) допомагали запобігти розумовій втомі дітей. Під час прогулянки вихователі проводили фізкультурні комплекси з дітьми. У грі одночасно здійснювали фізичне, розумове, моральне, естетичне та трудове виховання. Під час повсякденної роботи з дітьми вихователі прагнули до того, щоб дотримання правил особистої гігієни стало для них природним, а гігієнічні навички з часом постійно удосконалювалися. Вони активно використовували художнє слово, народний фольклор (потішки, примовки) для створення позитивних емоцій в дітей у процесі засвоєння певних культурно-гігієнічних навичок. Комплекси «гімнастики пробудження» та ранкової гімнастики в основному проводились у театрально-ігровій формі.

     Соціально-моральний розвиток:

     Педагоги ДНЗ не відокремлювали цей освітній напрям роботи від ін-ших, а розв'язували завдання соціально-морального розвитку дошкільників інтегровано (тобто у взаємозв'язку з усіма освітніми лініями), систематично, у тісній співпраці всіх дорослих і дітей . Педагоги   не лише ознайомлювали дітей з моральними нормами та правилами поведінки, а й формували у них потребу бути моральними людьми. Дати дітям знання про їх права й, водночас, донести до свідомості дошкільнят, що вони не повинні порушувати прав інших людей - таке завдання ставили перед собою вихователі дошкільної групи. Цю роботу проводили у формі спеціальних занять 1 раз на місяць.

       Пізнавальний розвиток:

      Пізнавальна діяльність дошкільників як складний, багатоаспектний процес, проходила відповідно до програми «Українське дошкілля» за підрозділами «Ознайомлення з довкіллям», «Ознайомлення з природою», «Народознавство», «Логіко-математичний розвиток». Вихователі добре знають зміст, завдання і методику ознайомлення дітей дошкільного віку із предметним і соціальним довкіллям. Ознайомлення з ним на заняттях, під час екскурсій сприятливо впливало на розвиток різних сторін особистості дітей: естетичний, моральний, сенсорний, розумовий. Прилучення дітей до українських національних традицій, звичаїв, культури, ознайомлення малюків перш за все з рідним краєм, оселею, домівкою, тобто з найближ-чим рідним довкіллям, здійснювали на заняттях з народознавства. Вихо-вателі  результативно працюють над збагаченням уявлень дітей про світ природи, формуванням екологічної культури дошкільників. Зібрано велику кількість практичного матеріалу для роботи на екологічній стежині ДНЗ, пошуково-дослідницької діяльності. 

          Роботу з розвитку у дітей елементарних логіко-математичних уявлень вихователі організовували не лише на заняттях, а поза заняттями: вранці, вдень під час прогулянок, увечері. Велике місце в роботі з дітьми  займали методи розвиваючого навчання. Дітей вчили кількісній та порядковій лічбі, лічбі у зворотньому напрямку, вчили визначати та називати величину предметів, розрізняти та називати площинні та об’ємні геометрричні фігури, орієнтуватися у просторі та часі. Поєднання різноманітних ігрових методів і методів прямого навчання створювали умови для зосередження дітей, захоплення їх математичними і логічними іграми, успішного освоєння їх.

Мовленнєвий розвиток:

Розумне поєднання традицій та інновацій в організації мовленнєвої роботи з дошкільниками ДНЗ забезпечило її ефективність, реалізацію завдань, визначених у програмі «Українське дошкілля». Велику увагу педагоги приділяли удосконаленню артикуляції звуків, розвитку звукової виразності мови, збагаченню кількісного складу лексики новими, раніше не відомими словами. Вже з І молодшої групи належна увага приділялася такому підрозділу як «мовленнєвий етикет». Починаючи  із середньої групи проводяться заняття із елементами грамоти. Дітей  ознайомлю-вали зі словом, реченням, зі складовою будовою слова, вчили дітей ділити слова на склади, робити звуковий аналіз слів за допомогою схеми та фішок. Особливу увагу приділяли розвитку у дітей зв’язного (діалогічного та монологічного) мовлення.

     Художньо-естетичний розвиток:

    Художньо-естетична діяльність включає зображувальну, музичну, театралізовану, художньо-мовну діяльність.

     Для того, щоб образотворча діяльність була засобом всебічного розвитку дітей, їхніх творчих здібностей, вихователі майстерно вчили малюків способам і прийомам передачі вражень від навколишнього, озброювали їх зображувальними, технічними та композиційними вміннями, широко застосовували нетрадиційні техніки зображувальної діяльності. Різноманітність форм і методів занять у художньо-естетичній діяльності сприяла появі інтересу, що стимулювала прояв творчої активності. Після кожного заняття ви маля змогу переглянути дитячі роботи.

Музичний керівник в нашому садочку почала працювати з 17 листопада 2017 року. Вікторія Леонідівна не має спеціальної фахової освіти. Однак, спільними зусиллями пелагічного колективу були своєчасно проведені свята: свято Святого Миколая, Новорічне свято, Мамине свято та розваги – Різдво, Маланка, Великдень. Кожне заняття, розвага чи свято  щоразу в новому тематичному наповненні, із залученням найрізноманітні-ших видів музичної діяльності, які дають дітям можливість розвинути музичні здібності й виявити власну обдарованість.

      Креативний розвиток:

      За допомогою інсценування, драматизації творів художньої літератури, використання пантомім, етюдів, пошуково-дослідницької діяльності під час ознайомлення дітей з природою і та іншої діяльності вихователі  забезпечували розвиток творчих здібностей дітей, їхньої уяви, вміння нестандартно мислити. В  групі раннього віку створено осередок театральної діяльності, варіативний за змістом та функціональними можливостями та відповідає віку дітей. У зв’язку з невеликим ігровим простором атрибути пропонуються вихователями відповідно до виду організованої та самостійної діяльності дітей.

Щороку на початку навчального року у вересні місяці та в кінці навчального року у травні місяці проводимо обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку та діагностування рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми, що дозволяє вихователям  визначити   не тільки рівень розвитку кожної дитини, а і своєчасно скорегувати виховний вплив, визнаючи доцільність  індивідуального психолого-педагогічного  впливу.

         Реформування соціально-економічної системи в Украї­ні передбачає мо-дернізацією освіти на сучасному етапі  в зв’язку з розробкою концепції  “Нова українська школа”. Ці зміни стосуються і дошкільних навчальних закладів.

   У лютому місяці поточного року з батьками дітей 4-го та 5-го років життя я ознайомлювала з новою програмою «Впевнений старт», розробленою  укра-їнською академією дитинства.

            Дуже цікавим є новий напрямок в освіті – альтернативна програма формування культури інженерного мислення дошкільників “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” . Науковий керівник програми –  Катерина Крутій, доктор педагогічних наук, професор. Виданий автором посібник "Літо-грайлик!»У посібнику подано планування освітньої діяльності з дітьми за всіма віковими групами, яке відповідає змісту, структурі та концептуально-методичним підходам комплексної освітньої програми “Дитина в дошкільні роки” (2015р.) та альтернативної програми формуван-ня культури інженерного мислення в дошкільників “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” (2018 р.). Пропонований авторами інтеґрований підхід до реалізації STREAM-освіти дошкільників суттєво відрізняється від традиційного комплексно-тематичного підходу в розподілі змісту освіти і не має європейських аналогів. Впровадження даної програми передбачає наявність самої програми, посібників та створення розвивального життєвого простору відповідно до даної програми.

 Управлінська діяльність

 

     Як керівник навчального закладу завжди намагаюся  надати педагогам по-стійну допомогу, створювати необхідні умови щодо вдосконалення їхньої педа-гогічної майстерності. Віддаю перевагу  формам і методам методичної роботи з кадрами, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

        В умовах  нашого малокомплектного дошкільного закладу методична ро-бота з педагогічними працівниками реалізується в основному через традиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми її організації. 
      Педагоги приймають участь у таких загальноміських колективних фор-мах організації методичної роботи, як-от: методичні об’єднання, майстер – кла-си, постійно діючі проблемні семінари, школи молодого спеціаліста, творчі групи, педагогічні читання, конференції, педагогічні виставки, конкурси,  яр-марки педагогічних ідей.

         Колективними формами методичної роботи з кадрами в ДНЗ є: педагогічні ради, семінари-практикуми, постійно діючі семінари-практикуми, консультації, методхвилинки, педагогічні читання, колективні перегляди, наради при

Оперативний контроль передбачав перевірку дотримання правил внутрішнього порядку, санітарного стану ігрових приміщень, дотримання інструкцій з безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, систематичне поповнення навчально-ігрового середовища, стан документації, рівень планування, дотримання рухового режиму на протязі дня, організацію роботи з фізичного виховання та загартовуючи заходи, рівень володіння дітьми знаннями з валеології,  використання інтерактивних технологій розвитку мовлення, просвітницьку роботу з батьками.

Була проведена робота по доповненню персональних даних дітей, батьків та співробітників були внесені до бази Курса «Дошкілля».

Сайт ДНЗ №1 на протязі навчального року було доповнено різними мате­ріалами та фотоматеріалами щодо діяльності з дітьми на протязі навчальногороку.

 Робота з батьками та громадськістю

Значна робота проводилася у дитячому садку з батьківським загалом. Почи­наючи зі вступного анкетування і продовжуючи створення соціального портрета новоприбулих дітей, педколектив постійно тримав батьків в курсі навчально-виховної роботи, надавав всебічну допомогу у розвитку, вихованні та навчанні дітей. Розуміючи, що без батьків робота дошкільного закладу в будь-якому на-прямку не зможе досягти зазначених результатів, упродовж року проводилась робота з налагодження співробітництва з батьками вихованців. Підвищенню педагогічної компетентності батьків сприяли консультації  протягом навчаль-ного року, групові та загальні батьківські збори, Дні відкритих дверей, індивідуальні бесіди, де піднімалися питання виховання та навчання дітей дошкільного віку. Чималу роль відіграла в роботі з батьками наочна пропаганда, тематичні виставки дитячих малюнків,  ширми-пересувки .

       Робота зі зверненнями громадян  ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Протягом 2017-2018 навч. року до завідувача ДНЗ письмових звернень не було. Затверджено графік особистого прийому громадян, який вивішено на дверях завідувачки.

Усього за 2017-2018 н. рік на особистому прийомі у завідувача побувало 29 громадян.

Найчастіше звертались громадяни з питань:

·                    працевлаштування ;

·                    про надання допомоги в оформленні дітей дошкільного віку в ДНЗ№1;

·                    переведення дитини з  іншого навчального закладу до нашого закладу;

·                    запис на чергу до ДНЗ.

  Я, як завідувач, у своїй діяльності  завжди керуюсь Статутом ДНЗ, Колек-тивним трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу. А також здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю заклад в державних та інших органах, установах і організаціях. На протязі 2017-2018 навчального року я зверталася до міської ради з приводу перенесення контейнеру для збору сміття населення, з приводу обрізки аварійних дерев.

        Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту. Обрані форми і методи, об’єднання зусиль адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи.